Telefon
74 07 77 10
Døgnvakt
Hjem
Vold/Mishandling
Vårt hjelpetilbud
Barn på krisesenteret
Utenlandske kvinner
Vanlig stilte spørsmål
Om Krisesenteret
Lenker og telefonnummer
Kontakt oss

Barn på krisesenteret

Det er du som mor som er den viktigste personen i ditt/dine barns liv, også mens dere bor på krisesenteret. Vi vil bistå deg så godt vi kan slik at du kan være en så god mor som mulig for barna dine selv om situasjonen er vanskelig. På Krisesenteret har barn det trygt og vil bli sett, hørt og tatt vare på. Vi har en barnevernspedagog i 100 % stilling som har hovedansvar for oppfølging av barna under oppholdet.

Barna har samme rett til hjelp som mødrene sine. Personalet samarbeider med mor i forhold til barna. Alle ansatte på Krisesenteret får barnefaglig veiledning. Vi samarbeider med skole, barnehage og det øvrige hjelpeapparatet når det er behov for det. Alle tiltak i forhold til barna skjer alltid i samarbeid/samråd med mor. Alle ansatte er her for deg og barna dine i det daglige og sammen skaper vi en trivelig og hjemlig atmosfære.