Telefon
74 07 77 10
Døgnvakt
Hjem
Vold/Mishandling
Vårt hjelpetilbud
Barn på krisesenteret
Utenlandske kvinner
Vanlig stilte spørsmål
Om Krisesenteret
Lenker og telefonnummer
Kontakt oss
Kontakt oss

Nord Trøndelag Krisesenter IKS

Postboks 47
7651 Verdal

Tlf 740 77710

Epost: krverdal@online.no

www.krisesenteret-nt.no