Telefon
74 07 77 10
Døgnvakt
Hjem
Vold/Mishandling
Vårt hjelpetilbud
Barn på krisesenteret
Utenlandske kvinner
Vanlig stilte spørsmål
Om Krisesenteret
Lenker og telefonnummer
Kontakt oss
Lenker

Krisesenterlova

Krisesentersekretariatet

No Abuse

Nettverk for minoritetskvinner i Norge

Jentevakta

• Krise og rådgivningstelefon for menn 22 41 90 16

• Reform resurssenter for menn 22 34 09 50 (reform.no)