Telefon
74 07 77 10
Døgnvakt

Om krisesenteret

Nord Trøndelag Krisesenter IKS ligger i Verdal kommune og ble opprettet i 1981. Fra 1.1.2010 er det kommunenes ansvar å ha et krisesentertilbud til sine innbyggere. I Nord-Trøndelag har alle kommunene inngått avtale med Krisesenteret slik at vi gir et tilbud til kvinner og barn på vegne av kommunene. Det bor ikke menn på krisesenteret i Nord-Trøndelag. Krisesenteret er ikke en institusjon, men innredet som et vanlig hjem. Det er 4 soverom med felles kjøkken, bad og stue. Vi har også en separat leilighet som er tilpasset bevegelseshemmede, denne kan også benyttes hvis noen har behov for å være litt mer for seg selv og ha litt ekstra ro rundt seg.