Telefon
74 07 77 10
Døgnvakt
Hjem
Vold/Mishandling
Vårt hjelpetilbud
Barn på krisesenteret
Utenlandske kvinner
Vanlig stilte spørsmål
Om Krisesenteret
Lenker og telefonnummer
Kontakt oss

Vanlig stilte spørsmål

Er krisesenteret et sted for meg?
Man kan oppleve alvorlige krenkelser og være utsatt for vold i nære relasjoner uten å ha blitt slått. Du kjenner best selv på kroppen om du har blitt utsatt for noe som ikke føles bra. Vi ser på psykisk mishandling som like alvorlig som fysisk mishandling. Det er ikke slik at en må ha synlige tegn på mishandling for å få hjelp på krisesenteret. Den psykiske volden er mer usynlig og kommer snikende over tid.

Kvinnene som er i kontakt med krisesenteret har alle opplevd en eller annen form for vold i nære relasjoner, men ellers er de ganske så forskjellige. Det er kvinner i alle aldre, med ulik etnisk bakgrunn, noen har barn, andre ikke, noen har jobb, andre ikke. Det er viktig å understreke at vi i samarbeid med de som bor her prøver å gjøre hverdagen på krisesenteret så trygg og bra som mulig, vi fokuserer på trivsel og gode stunder på senteret.

Hva kan krisesenteret hjelpe med?
Du og dine barn kan få hvile og ro i et trygt miljø. Vi kan tilby omsorg og støtte og noen å snakke med om problemene. Vi kan bistå deg i kontakt med offentlige kontorer i den grad du har behov for det. Vi kan hjelpe deg med søknader. Du kan få råd og veiledning om rettigheter og muligheter utfra din situasjon. Vi kan også hjelpe deg med praktiske ting for eksempel i forhold til flytting. Har du behov for avlastning eller litt barnepass kan vi etter avtale også hjelpe deg med dette.

Hvordan er det på krisesenteret?
Krisesenteret er som et vanlig hus og ligger i et etablert boligområde. Vi har hage med uteplass og lekemuligheter for barn. På krisesenteret vil du så sant det ikke er helt fullt få eget rom, men du må dele kjøkken, bad og stue med andre beboere. Det kan være utfordrende å bo mange i samme hus, men også berikende å møte andre i samme situasjon. Det er bare kvinner som jobber her og det er bemannet hele døgnet slik at du alltid har noen å snakke med hvis du ønsker det.

Er det uheldig for barn å bo på krisesenter?
Alle barn som lever i familier med vold blir preget av dette. Å bo en periode på krisesenteret betyr at du skjermer både deg selv og barna fra dette. Både barn og voksne skal bli sett, hørt og ivaretatt når de bor på senteret. Barna på krisesenteret gir uttrykk for at her er det trygt og godt å være. Vi er nøye med å skåne barn fra vanskelige samtaler eller andre inntrykk som kan virke skremmende på barn. I hverdagen har vi fokus på trygghet og på å ha det trivelig. De som jobber her legger ofte til rette for aktiviteter som barna liker å være med på. Alle barn skal ha samme rett til hjelp som mor ut fra individuelle behov. Det er viktig at barna kommer snarest mulig tilbake til normal tilværelse i forhold til skole eller barnehage, men det skal være en hverdag uten vold. Det er ikke skadelig for barn å være på et krisesenter. Det er skadelig for barn å leve i familier med vold. Man vet i dag at det er like skadelig for barn å være vitne til vold som å være direkte utsatt for vold selv.

Hva med jobb/skole mens jeg er på krisesenteret?
Når det er mulig er det viktig å opprettholde daglige gjøremål både for kvinner og barn. Dersom dette ikke er mulig enten på grunn av trusler fra voldsutøver eller avstand til hjemkommunen, kan du be legen din om sykemelding en periode mens du er på krisesenteret. Barn kan begynne ibarnehage i nærheten av krisesenteret dersom oppholdet varer flere uker. Ved behov får barna hjelp til skolearbeid på senteret og vi samarbeider med skolen i hjemkommunen. Barnet kan få skoleskyss også fra Krisesenteret, dette kan benyttes når det er praktisk mulig og til det beste for barnet. Vi hjelper til med å finne best mulig løsning.

Hvor lenge pleier kvinner å bo på krisesenteret?
Ingen situasjoner er like og man har ulike behov. Det er derfor varierende hvor lenge man har behov for å bo. Noen er på krisesenteret i flere måneder og andre bare noen få dager. Oppholdet bør ikke være mer enn 3 måneder, men det er situasjonen som er avgjørende og man kan bo på krisesenteret til man har fått orden på problemene. Når kvinner kommer til senteret kartlegger vi situasjonen og hjelpebehovet og setter i gang tiltak så snart som mulig slik at oppholdet skal bli kortest mulig. Det er også mulig å komme på dagbesøk, flere ganger om man ønsker det.

Hva med tida etter at jeg har flyttet ut, kan jeg eventuelt komme tilbake?
Krisesenteret er tilgjengelig for deg også etter at du har flyttet ut dersom du har behov for bistand. Det kan være en lang prosess å bryte ut av et vanskelig forhold og noen ganger trenger man flere forsøk. Du kan ta kontakt med krisesenteret på nytt igjen uavhengig av om du har valgt å flytte tilbake til en partner som utøver vold eller du har flyttet til annen bolig.