Telefon
74 07 77 10
Døgnvakt
Hjem
Vold/Mishandling
Vårt hjelpetilbud
Barn på krisesenteret
Utenlandske kvinner
Vanlig stilte spørsmål
Om Krisesenteret
Lenker og telefonnummer
Kontakt oss

Utenlandske kvinner

Utenlandske kvinner møter ofte ekstra utfordringer når de skal bryte ut av et forhold. Noen har opplevd langvarig vold og får flere, sammensatte problemer. Mange har svakt nettverk i landet og opplever et sterkt press fra familien for å fortsette forholdet med overgriperen.

Hvis de har fått oppholdstillatelse på bakgrunn av familiegjenforening med ektemannen, kan de være redde for å bli utvist fra landet hvis de bryter med overgriperen. Mange er også redde for å miste sine barn hvis de skiller seg. Svake norskkunnskaper og lite kjennskap til det norske samfunnet generelt, gjør ikke situasjonen lettere.

Krisesenteret kan bistå med å finne fram i systemet og i hjelpeapparatet, vi kan følge til avtaler, og formidle kontakt med advokat ev med tolk. Vi sitter også med mye nyttig informasjon fra myndighetene og kan formidle det til de som har behov for det.

Vi bruker tolketjeneste når det er behov for det.