Telefon
74 07 77 10
Døgnvakt
Hjem
Vold/Mishandling
Vårt hjelpetilbud
Barn på krisesenteret
Utenlandske kvinner
Vanlig stilte spørsmål
Om Krisesenteret
Lenker og telefonnummer
Kontakt oss

Vold/Mishandling

Psykisk vold
– Bruk av ord, stemme eller handling(eller mangel på handling) som kontrollerer, skader eller krenker et annet menneske. Trusler (direkte/indirekte) kontroll, trakassering, neglisjering m.m.

Fysisk vold
- Fysisk handling som skader eller kontrollerer et annet menneske- som å lugge, slå, sparke, klype, dytte…

Seksuell vold
- Voldtekt, andre seksuelle overgrep, kjønnslemlestelse, seksuell trakassering, presset til seksuelle handlinger, f.eks. prostitusjon, trafficking

Materiell vold
- økonomisk utnyttelse eller begrensning, ødelegge inventar/gjenstander.

Æresrelatert vold
En type vold i nære relasjoner som kjennetegnes ved at den utøves for å vedlikeholde familiens ære.

Tvangsekteskap
Der unge mennesker nektes retten til å bestemme hvem de vil gifte seg med. Tvangsekteskap er ulovlig i Norge

Menneskehandel
Menneskehandel, også kalt trafficking, handler om at mennesker blir forflyttet og utnyttet som arbeidskraft (herunder tigging, gatesalg og lignende), til organdonasjon eller til seksuelle formål. Ved hjelp av makt og trusler tvinges de utsatte til tvangsarbeid eller prostitusjon. Trusler mot familie i hjemlandet brukes også som maktmiddel.

ROSA-prosjektet
Reetablering- Omsorg- Sikkerhet- Assistanse. Det er navnet på et prosjekt som gjennomføres av Krisesentersekretariatet og blir finansiert av Justisdepartementet. Formålet er å koordinere et landsdekkende tilbud om trygge oppholdssteder for ofre for menneskehandel, samt veilede både kvinner som er utsatt og ansatte ved krisesentre og andre hjelpeinstanser. Krisesentrene tar imot ofre for menneskehandel som har takket ja til å motta hjelp gjennom ROSA-prosjektet.