Nord-Trøndelag Krisesenter IKS samarbeider med advokater som har mye kompetanse og erfaring rundt denne typen saker og de tilbyr våre brukere den første konsultasjonen gratis.

Ellers står du fritt til å velge hvilken advokat du måtte ønske. De fleste vil også komme inn under ordningen med fri rettshjelp.

 

Straffesak

Hvis du er utsatt for bestemte straffbare handlinger har du krav på bistandsadvokat Dette gjelder f.eks. ved:

  • Voldtekt
  • Seksuell omgang med barn under 16 år
  • Incest
  • Seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det
  • Familievold
  • Tvangsekteskap
  • Hallikvirksomhet
  • Besøksforbud i eget hjem
  • Brudd på besøksforbud.

En bistandsadvokat skal ivareta dine interesser i forbindelse med en evt. etterforskning og hovedforhandling i straffesaken samt gi hjelp og støtte i forbindelse med saken.

 

Barnefordeling

Barnefordeling går ut på hvilken fordeling av barna foreldrene skal ha dersom foreldrene ikke bor sammen. Foreldrene kan avtale en egen ordning om barnefordeling, men mange klarer ikke å oppnå enighet. Da kan det være lurt å ta kontakt med en advokat. En advokat vet gjerne hva som vektlegges i en eventuell rettslig prosess og kan gi råd i forbindelse med barnefordelingssaken.