Krisesenteret er til for deg som er utsatt for alle typer vold.

Mange tror de må ha blitt slått eller skadet fysisk på en eller annen måte for å kunne oppsøke krisesenteret.

Du blir også utsatt for vold dersom du blir ydmyket foran andre, kontrollert, hindret i å ha kontakt med venner og familie, kjeftet på eller utsatt for andre krenkende handlinger.

Alle har rett til å føle seg trygge hjemme, velge sine egne venner og gi uttrykk for egne meninger uten at det fører til negative konsekvenser. 

For barn vil det å vokse opp i en familie der de stadig er vitne til vold være omtrent som å vokse opp i et minefelt der det stadig kan smelle.