Nord-Trøndelag Krisesenter er organisert som et interkommunalt selskap. Før det hadde krisesenteret eksistert i 35 år som en frivillig organisasjon.