Nord-Trøndelag krisesenter IKS er et ressurssenter innen temaet vold i nære relasjoner.

Vi skal være et senter som gir hjelp, veiledning og trygghet til mennesker utsatt for vold i nære relasjoner. Vi skal gjennom våre arbeidsmetoder gi brukerne støtte og bistand til å komme ut av en vanskelig livssituasjon og også forebygge ny vold.

Krisesenteret skal ha et særlig fokus på barn som har vært utsatt for vold eller har levd med vold i familien.