Det finnes mange definisjoner på vold, krenkelser og overgrep.

Vold er enhver handling rettet mot en annen person som, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre som den vil.

Se oversikt over definisjoner og forklaringer i listen nedenfor.


Fysisk vold

Eksempler på fysisk vold:

 • Å bli holdt fast
 • Dyttet, ristet, lugget
 • Slått, sparket eller bitt
 • Tatt kvelertak på
 • Bruk av slagvåpen, stikkvåpen og skytevåpen

Psykisk vold

Eksempler på psykisk vold:

 • Kjefte
 • True
 • Kontrollere
 • Trakassere
 • Overse

Det som er spesielt vanskelig med den psykiske volden er at den ofte er skjult for andre mennesker. Ingen kan forstå at den snille, sjarmerende, utadvendte ektefellen kan være en tyrann på enerom. Det kan være vanskelig for mennesker rundt å forstå hvordan det er å leve hele livet sitt med å gå «på nåler», ikke si i mot, ikke gjøre det man har lyst, rydde og ordne slik at det ikke skal bli noen grunn til raserianfall. Utslette alle egne behov i håp om at partneren ikke skal finne noe «å klikke" på. Bare vente i angst på neste runde med utskjelling, trusler, og anklager.

Det er aldri et annet menneskes feil at noen utøver vold. Men en del av voldens ansikt er at voldsutøver ofte prøver å legge skylden over på den voldsutsatte. Det er viktig å vite er at dette er en del av voldenes dynamikk.

Det er eksplosjoner etterfulgt av perioder med anger og gjerne romantikk. Før det igjen bygger seg opp til neste voldsepisode. Det går i sirkel og stopper ikke før en av personene velger å gå.


Materiell vold

Eksempler på materiell vold:

 • Å slå i dører eller vegger.
 • Knuse eller ødelegge gjenstander, klær eller inventar.
 • Hvis vedkommende tidligere har utøvd fysisk vold, vil den materielle volden virke ekstra skremmende og lammende.

Økonomisk vold

Eksempler på økonomisk vold:

 • Partneren hindrer deg i å ha rådighet over egen økonomi og du må be om penger.
 • Vedkommende tar opp lån i ditt navn.

Seksuell vold

Voldtekt eller andre seksuelle overgrep, kjønnslemlestelse, seksuell trakassering, presset til seksuelle handlinger, f.eks. prostitusjon, trafficking.

Den seksuelle volden er svært psykologisk nedbrytende fordi den rammer det mest private hos et menneske.


Tvangsekteskap

Unge mennesker som nektes retten til å bestemme hvem de vil gifte seg med. Tvangsekteskap er ulovlig i Norge.


Æresrelatert vold

Vold og/eller trusler om vold som utøves for å opprettholde familiens ære.


Menneskehandel

Menneskehandel, også kalt trafficking, handler om at mennesker blir forflyttet og utnyttet som arbeidskraft (herunder tigging, gatesalg og lignende), til organdonasjon eller til seksuelle formål. Ved hjelp av makt og trusler tvinges de utsatte til tvangsarbeid eller prostitusjon. Trusler mot familie i hjemlandet brukes også som maktmiddel.