Trenger du noen å snakke med?

 

Opplever du ubehagelige og krenkende hendelser av noen som står deg nær? Blir du truet, skadet eller snakket nedsettende til? Vi har døgnåpent og du trenger ingen timeavtale. Tilbudet er gratis.

 
 

BLIR jeg utsatt for vold?

Mange tror de må ha blitt slått eller skadet fysisk på en eller annen måte for å kunne oppsøke oss. Du blir også utsatt for vold dersom du blir ydmyket foran andre, kontrollert, hindret i å ha kontakt med venner og familie, kjeftet på eller utsatt for andre krenkende handlinger.

Se ulike voldstyper →

 

Se hvordan vi kan hjelpe

Nord-Trøndelag Krisesenter gir hjelp, veiledning og trygghet til mennesker utsatt for vold i nære relasjoner. Gjennom våre arbeidsmetoder gir vi støtte og bistand til å komme ut av en vanskelig livssituasjon og også forebygge ny vold. 

Slik kan vi hjelpe deg →