Det er ikke alle som har behov for eller ønsker å bo på Krisesenteret. Du kan likevel få oppfølging og hjelp av oss.


Mange syns det å få snakke med noen, få drøftet situasjonen sin og mulighetene som finnes er til god hjelp. Noen ønsker en samtale for å få hjelp til å komme bort fra volden, noen trenger en samtale som oppfølging etter at de har bodd hos oss mens andre har behov for å snakke med noen om tidligere vonde opplevelser.

Du kan når som helst ta kontakt og be om en samtale. Sammen finner vi et tidspunkt som passer deg.