Alle politidistrikt har en koordinator for familievold og seksuelle overgrep.

Du kan ha en samtale med politiet angående din situasjon, enten du ønsker å anmelde forholdet eller ikke. Du kan ha med deg en du kjenner og har tillitt til under samtalen. Ansatte ved krisesenteret kan også være med deg. Politiet orienterer om muligheten til å begjære besøksforbud, voldsalarm og om du har rett til bistandsadvokat.

www.politi.no/rad_fra_politiet/vold_i_nare_relasjoner/