Reetablering- Omsorg- Sikkerhet- Assistanse. Det er navnet på et prosjekt som gjennomføres av Krisesentersekretariatet og blir finansiert av Justisdepartementet.

Formålet er å koordinere et landsdekkende tilbud om trygge oppholdssteder for ofre for menneskehandel, samt veilede både kvinner som er utsatt og ansatte ved krisesentre og andre hjelpeinstanser. Krisesentrene tar imot ofre for menneskehandel som har takket ja til å motta hjelp gjennom ROSA-prosjektet.