Ved behov benytter vi godkjent telefontolk i samtalene. Bruk av tolk er gratis.