Det er ansatt totalt 18 personer i ca 8 årsverk ved Nord-Trøndelag krisesenter IKS.

Alle ansatte har taushetsplikt og leverer politiattest.