Oppleves det vanskelig eller utrygt for deg å være hjemme?

Dersom situasjonen din hjemme er sånn at det oppleves utrygt eller vanskelig for deg å bli der kan du og eventuelt barna dine bo på krisesenteret for en periode. Du kan komme når som helst på døgnet. Situasjonen din og hva som trengs for at du skal komme videre i livet ditt avgjøre lengden på oppholdet.

Under oppholdet kan du få hjelp til å bearbeide det som har skjedd, finne trygghet og ro, få hjelp til å finne veien videre samt få samtaler om det du synes er vanskelig. Vi kan hjelpe deg å komme i kontakt med andre deler av hjelpeapparatet og vi kan sette deg i kontakt med advokat, familievernkontor eller politi om du ønsker det. Ved behov skaffer vi tolk.

Vi ønsker at du og dine barn skal oppleve krisesenteret som et godt sted å være. Vi legger stor vekt på å ha en hyggelig, positiv og glad stemning på huset. Vi legger til rette for aktiviteter og forsøker å fylle dagene med positivt innhold for alle.

Krisesenteret er et bofellesskap der alle har eget rom, men der også fellesrommene brukes flittig. Det er ikke tillat å nyte rusmidler under oppholdet på krisesenteret.