Er krisesenteret et sted for meg?

Du kan oppleve alvorlige krenkelser uten å være slått. Vi ser på psykisk mishandling som like alvorlig som fysisk mishandling. Det er ikke slik at du må ha synlige tegn på mishandling for å få hjelp på krisesenteret.  Den psykiske volden er mer usynlig og kommer snikende over tid.

Du kjenner best selv om du er blitt utsatt for noe som ikke føles bra.

De som er i kontakt med krisesenteret har alle opplevd en eller annen form for vold i nære relasjoner, men ellers er de ganske så forskjellige. Det er mennesker i alle aldre, med ulik etnisk bakgrunn, noen har barn, andre ikke, noen har jobb, andre ikke.


Hva kan krisesenteret hjelpe med?

Vi kan bistå deg i kontakt med offentlige kontorer i den grad du har behov for det. Du kan få råd og veiledning om dine rettigheter/ muligheter. Vi kan tilby omsorg og støtte og noen å snakke med om problemene. Vi kan også hjelpe deg med søknader og andre praktiske oppgaver.

Alle ansatte ved krisesenteret har taushetsplikt.


Hvordan er det på krisesenteret?

Vi har hage med uteplass og lekemuligheter for barn. På krisesenteret vil du få eget rom, men du må dele kjøkken, bad og stue med andre beboere. Det er for tiden bare kvinner som jobber ved krisesenteret og det er bemannet hele døgnet slik at du alltid har noen å snakke med hvis du ønsker det.


Er det uheldig for barn å bo på krisesenter?

Å bo en periode på krisesenteret betyr at du skjermer både deg selv og barna fra volden. Både barn og voksne skal bli sett, hørt og ivaretatt når de bor på senteret. Vi er nøye med å skåne barn fra vanskelige samtaler eller andre inntrykk som kan virke skremmende på barn. I hverdagen har vi fokus på trygghet og på å ha det trivelig. De som jobber her legger ofte til rette for aktiviteter som barna liker å være med på. Alle barn skal ha samme rett til hjelp som den voksne ut fra individuelle behov. Vi vet i dag at det er like skadelig for barn å være vitne til vold som å være direkte utsatt for vold selv.


Hva med jobb/skole mens jeg er på krisesenteret?

Når det er mulig er det viktig å opprettholde daglige gjøremål både for voksne og barn. Dersom dette ikke er mulig enten på grunn av trusler fra voldsutøver eller avstand til hjemkommunen, kan du be legen din om sykemelding en periode mens du er på krisesenteret. Dersom oppholdet varer flere uker, kan det være mulighet for barna å begynne i barnehage/skole i nærheten. Ved behov får barna hjelp til skolearbeid på senteret og vi samarbeider med skolen i hjemkommunen. Barnet kan få skoleskyss også fra Krisesenteret, dette kan benyttes når det er praktisk mulig og til det beste for barnet. Vi hjelper til med å finne best mulig løsning.


Hvor lenge pleier kvinner å bo på krisesenteret?

Ingen situasjoner er like og man har ulike behov. Det er derfor varierende hvor lenge man har behov for å bo. Noen er på krisesenteret i flere måneder og andre bare noen få dager. Når du kommer til senteret kartlegger vi situasjonen og hjelpebehovet og setter i gang tiltak så snart som mulig slik at oppholdet skal bli kortest mulig.


Hva med tida etter at jeg har flyttet ut, kan jeg eventuelt komme tilbake?

Krisesenteret er tilgjengelig for deg også etter at du har flyttet ut dersom du har behov for bistand. Det kan være en lang prosess å bryte ut av et vanskelig forhold og noen ganger trenger man flere forsøk. Du kan ta kontakt med krisesenteret på nytt igjen uavhengig av om du har valgt å flytte tilbake til en partner som utøver vold eller du har flyttet til annen bolig.


Trenger jeg bo på krisesenteret for å få hjelp?

Ikke alle har behov for å bo på krisesenteret. Vi tilbyr veiledningssamtaler både på dagtid og kveldstid. Det å få snakke med noen, få drøftet situasjonen sin og mulighetene som finnes, kan vise seg å være en stor hjelp og ofte tilstrekkelig for mange.

Noen ønsker dagsamtaler for å bearbeide tidligere opplevd vold, for å planlegge en vei ut av volden eller som en oppfølging etter at de har flyttet ut fra krisesenteret.